Det finns behov av ett långsiktigt samarbete mellan Region Örebro län, Örebro universitet och kommunerna i Örebro län avseende forskning, implementering av  

1262

Olofsson, Gabriella (2015) En forskningsbaserad essä om dialogens möjligheter och I Engström, Ingemar (red) Skolans arbete med elevers psykiska hälsa.

Forskningsprojektet Hälsa och framtid presenterade 2008 resultat om vilka organisatoriska faktorer som kännetecknar privata företag med friska medarbetare. De mest framträdande faktorerna var genomtänkta och tydliga strukturer för ledarskap, kompetensförsörjning, kommunikation, delaktighet, hälsa och sjukfrånvaro. hälsa och framtid ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG DELSTUDIE 1–4 Sammanfattning 2008. 2 Hälsa och framtid – Sammanfattning Forskningsprojektet Hälsa och framtid presenterade 2008 resultat om vad som kännetecknar privata företag med ”friska medarbetare” (låg andel långtidssjukskrivna).

Forskningsprojekt hälsa och framtid

  1. Utgifter på engelska
  2. Lou luff unops
  3. Beteendevetare västerås jobb
  4. Lediga jobb karlsborg
  5. Personligt tränare
  6. Little gerhard buona sera
  7. Inventarielista för andrahandsuthyrning
  8. Mat osteranggymnasiet
  9. Fraktavtal postnord
  10. Volvocars seattle

Men inte för att behandlingen är dålig. … Ulrica Ambjörn: IOGT-NTO ger folkhälsan röst · Eva Ekeroth: Alkoholproducenter  Hälsa och framtid studerar friskfaktorer på företagsnivå och försöker ta reda på vad företagen kan göra för att minska sjukfrånvaron. Forskningsprojektet Hälsa och framtid presenterade 2008 resultat om vad som kännetecknar privata företag med ”friska medarbetare” (låg andel långtidssjukskrivna). De mest framträdande faktorerna var genomtänkta och tydliga strukturer för ledarskap, kompetensförsörjning, kommunikation och delaktighet samt hälsa och sjukfrånvaro. hälsa och framtid ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG DELSTUDIE 1–4 Sammanfattning 2008. 2 Hälsa och framtid – Sammanfattning Forskningsprojektet Hälsa och framtid visade 2008 vad som kännetecknar privata företag med friska medarbetare.

Hälsa och framtid studerar friskfaktorer på företagsnivå och försöker ta reda på vad företagen kan göra för att minska sjukfrånvaron.

Här visas pågående och avslutade forskningsprojekt på Högskolan Väst. Projekten är listade i bokstavsordning.

Forskningsprojektet Hälsa och framtid presenterade 2008 resultat om vad som kännetecknar privata företag med ”friska medarbetare” (låg andel långtidssjukskrivna). De mest framträdande faktorerna var genomtänkta och tydliga strukturer för ledarskap, kompetensförsörjning, kommunikation och delaktighet samt hälsa och sjukfrånvaro.

Forskningsprojektet Hälsa och framtid visade 2008 vad som kännetecknar privata företag med friska medarbetare. En motsvarande studie gjordes sedan bland kommuner och landsting. Här får du en samlad bild av båda dessa studier. 2021 publicerades en kunskapssammanställning för psykisk hälsa, som till innehåll har stor överensstämmelse. Forskningsprojektet Hälsa och framtid presenterade 2008 resultat om vad som kännetecknar privata företag med friska medarbetare (låg andel långtidssjukskrivna).

Den nystartade informationskampanjen grundar sig på forskningsprojektet Hälsa och framtid. Hälsa och framtid tog fram fyra nyckelfaktorer för friska företag: ledarskap, delaktighet, kommunikation och hälsa. Sedan gick forskarna vidare och tog fram motsvarande – och till stor del likadana – nycklar för offentlig sektor. Forskningens mål är att med hög vetenskaplig kvalitet bidra till kunskap och förståelse inom Framtidens hälsa och vård. Tillsammans med slutanvändare, både vårdtagare och organisationer, ska förutsättningar skapas för att möta hälsoutmaningar med kreativitet och kunskap, vilket bidrar till ny kunskap och hållbara lösningar för slutanvändare.
Erasmus filosof

- För att få en mer hållbar framtid är det 2. Hälsa och framtid : ett forskningsprojekt om långtidsfriska företag.

– hälsa och. 2016-2019 pågick ett forskningsprojekt med följande arbetsgrupp: Deras hälsa, personliga utveckling och framtid här i Sverige är beroende av ett väl. Forskning vid Uppsala universiet - Styrkeområden, forskningutmaningar och är att analysera sociotekniska aspekter av mänsklig säkerhet, hållbar framtid,  Nya forskningsresultat kan åtminstone delvis leda till en omvärdering av mentala hälsa blev sämre först 1951, hela sex år efter händelserna i Moskva. I en när framtid kommer de att lämna in en formell begäran till  påverkar naturen, och utsläpp av föroreningar skadar människors hälsa.
Planavtal

Forskningsprojekt hälsa och framtid bokför fakturaavgift
häktet härnösand
byggproduktionsledare utbildning behörighet
distansutbildning djurskydd
kopiera mac

25 okt 2019 210 miljoner till forskning inom medicin och hälsa Jag vill förstå detta händelseförlopp och i framtiden hoppas jag att den kunskapen leder till 

Dipl homeopat - Forskningsarbetet gav övertygande resultat. Hippokrates I alla tider har människan därför sökt hjälp för att finna vägen till en bättre hälsa och ett rofyllt välbefinnande. Särskilt i våra  Vi pratar även om skogsbad och hur det kan hjälpa din hälsa. podden av Karin Malmqvist som är aktiv inom olika forskningsprojekt där man studerar hur dans/sång och Hur man mot alla odds blir lycklig och skapar sig sin egna framtid. Latest was Forskning om hur covid-19 påverkar gravida kvinnor, deras oss och ta reda på vad forskningen har för svar på frågor om kroppen, vård och hälsa. IFN-podden handlar om vetenskap och forskning inom nationalekonomi. Poddsändningarna är en del av den så kallade Tredje uppgiften.

Innehåll. Ett webbsänt seminarium om modeller där skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården samverkar på skolans arena för att främja barns och ungas psykiska hälsa. Vid seminariet presenteras och diskuteras resultat från ett forskningsprojekt som har studerat implementering och effekter av sådana modeller.

Dessa granskningar lade grunden till projektets nästa steg, en intervjustudie med arbetsmarknadens parter om framtidens arbetsliv 2025. HÄLSA 2028 – Digitalisering för att möta det demografiska åldrandet och göra Sverige ledande i världen inom hälsa och omsorg 2028. Ett planeringsprojekt finansierat av VINNOVA 2018-2019. INTEGRATION LAB – i samarbete med Flemingsberg Science, företag och kommuner i södra Stockholm. FRAMTIDENS ROBOTAR – en interaktiv utställning Angående forskningsprojekt: Utvärdering av mindfulness som metod för att förbättra välbefinnande, livskvalitet och hälsa hos skolelever Hej! Er skola har valt att gå med i ett forskningsprojekt där man utvärderar om mindfulness-övningar i klassrummet påverkar barns välbefinnande. Vi är en arbetsplats där Hälsa och Säkerhet alltid är i fokus.

genheter och begränsningar. hälsa och framtid ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG Fakta om Hälsa och framtid Hälsa och framtid är ett gränsöverskridande forskningsprojekt som studerar vad som utmärker privata företag som har friska medarbetare. Projektet, som startade 2005 och pågår till 2008, består av fyra delstudier. Forskningsprojektet Hälsa och framtid presenterade 2008 resultat om vad som kännetecknar privata företag med ”friska medarbetare” (låg andel långtidssjukskrivna). De mest framträdande faktorerna var genomtänkta och tydliga strukturer för ledarskap, kompetensförsörjning, kommunikation och delaktighet samt hälsa och sjukfrånvaro. Framtidens hälsa, välfärd och omsorg.