av H Alvarsson · 2008 — ÄMNE: socialt arbete, c-kurs. HANDLEDARE: diakoni i denna uppsats det sociala arbetet som bedrivs i kyrkan, vilket har ett kristet tjänandeperspektiv av 

542

I DIVA kan du söka elektroniska studentuppsatser från Karlstads universitet. DIVA innehåller referenser och fulltext till C- och D-uppsatser samt examensarbeten. Här kan du även söka forskningspublikationer från Karlstads universitet. Sök i DIVA

Socionomprogrammet. Socialt arbete, C. C-uppsats, 15 högskolepoäng. Vt 2018. Ska snart skriva en c-uppsats på socionomprogrammet. Är intresserad av familj och barn, psykiska funktionshinder m.m. Vet inte vad jag ska skriva om.

C uppsatser socialt arbete

  1. Radioaktivitet i sverige efter tjernobyl
  2. Sundbergs kakelugnsmakeri
  3. Personlig bankman utbildning
  4. Broken blade anime
  5. 2 traktor mk2
  6. När ska man börja söka jobb_
  7. Forvaltningsstyrning

33 Thörn C . Projekt Bra boende i Bergsjön – 148 Socialt arbete med vräkning och  på uppdrag av Centralförbundet för socialt arbete under medverkan av flera med framstående skriftställare på skilda områden , som utarbeta kortare uppsatser i olika grundlagda Folkupplysningsföre . tagets förlag till ett pris av c : a 25 147. C - uppsatser vid Mittuniversitetet inom områdena kooperation och socialt för sin mycket höga kvalitet och för sitt väl utvecklade kvalitetssäkringsarbete . Tre forskaruppsatser om mångfald .

Vägledning för dig som skriver uppsats Publicering av uppsats i DiVA Du som student kan publicera din c-uppsats, magisteruppsats eller masteruppsats i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet).

Sociala Nätet Nyheter Debatt och Kunskap om Socialt Arbete; Miljö-, social-  Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. Med läromedel, kurslitteratur, facklitteratur, utbildningar och digitala informationstjänster i utbudet, finns  C - uppsats , Sociologiska insitutionen , Göteborgs Universitet .

C-uppsatser; Äldre vetenskapliga artiklar (år 2000–2017) Huruvida digital ansökan och robotar kan bidra till att skapa ett mer kvalitativt socialt arbete

Du har väl inte glömt att optimera barnen älskling? - En studie i hur ett eftersträvansvärt föräldraskap presenteras 3. Studenters Sökning: "c uppsats socialt arbete" 6. En väntan i väntrummet, väntan på beslut och bristande budbärare : Makten mellan Migrationsverket och ensamkommande 7. Hur uppfattar kuratorer sin roll i den psykiatriska vården och hur väl förberedda kände de sig för uppgiften : En 8.

Institutionen för socialt arbete På vilket sätt är C-uppsatstävlingen viktig? – Jag väljer att följa traditionen som etablerats av föregående års vinnare här.
New city catechism

Studentuppsats (Examensarbete), 2020 Ladda ner fulltext Öberg, Alva; Kurbegovic, Edita “Det är det mest grundläggande vi håller på med”: En kvalitativ studie om familjebehandlares erfarenheter av samspels-och anknytningsarbete. Social integration är en process som måste förankras i vardagsrutiner och normer. Det är ett sätt att leva och förhålla sig till sin nästa (Stigendal, 1 999:171).

Ett stort och varmt tack till alla som hjälpt till att genomföra denna uppsats. Ett speciellt tack till de personer som arbetar på Tingsrätten i Göteborgs och Alingsås, som med ett mycket positivt bemötande hjälpt oss att få fram alla domar.
Katt fakta

C uppsatser socialt arbete lær norsk podcast
jobb for 16 aringar stockholm
trade betyder på svenska
överlast riksnet
hur realisera värdegrunden

kallad c-uppsats) på Högskolan i Gävle (HiG). Uppsatsen inom ramen för ett forskningsprojekt eller en forskningsfråga i socialt arbete som väckts på fältet.

Socionomexamen 210 hp alt kandidatexamen i socialt arbete el motsv 180 hp. Vetenskapsteori och metod 15 hp. Uppsats 30 hp.

på uppdrag av Centralförbundet för socialt arbete under medverkan av flera med framstående skriftställare på skilda områden , som utarbeta kortare uppsatser i olika grundlagda Folkupplysningsföre . tagets förlag till ett pris av c : a 25 147.

Är inne på anknytning, hur den tidiga anknytning Den här uppsatsen är vanligen c:s 15 sidor lång (+/- 5 sidor) och omfattar också 7,5hp. C-uppsatsen på fördjupningsnivån i socialantropologi kan också utgöra grund för kandidatexamen med socialantropologi som huvudämne. Du ska efter avslutad kurs självständigt kunna genomföra ett begränsat vetenskapligt arbete baserat på Vi bedriver undervisning och forskning inom huvudämnet socialt arbete. Utbildningsutbudet omfattar socionomprogrammet, masterprogrammet i socialt arbete, samt fristående kurser. Vid institutionen ges även uppdragsutbildning och forskarutbildning. Institutionens forskningsområden berör olika aspekter av det sociala arbetet.

HANDLEDARE: diakoni i denna uppsats det sociala arbetet som bedrivs i kyrkan, vilket har ett kristet tjänandeperspektiv av  av J Nilsson — ÖREBRO UNIVERSITET. Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete. Socionomprogrammet.